ofirmie

O firmie

Podstawową działalnością Firmy ”ZK” S.C. Józef Żurawski, Krzysztof Żurawski, Grzegorz Żurawski jest wydobywanie i bagrowanie żwiru i piasku, kruszenie i rozdrabnianie żwiru, wydobywanie gliny. W ramach tej działalności świadczymy również usługi cięcia, formowania i wykańczania kamienia dla budownictwa.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydobywana jest pospółka. Pospółka przetwarzana jest w procesie produkcyjnym na żwiry o różnej granulacji, piaski, pospółkę żwirową. Materiał ten wykorzystywany jest w budownictwie. Samodzielne wydobywanie pospółki i kruszywa stwarza możliwości obniżenia ceny sprzedaży.

Posiadany nowoczesny sprzęt

rozdrabnianie kruszywa

 • kruszarki firmy: Insta, Extec, Pegson,
 • przesiewacze extec,
 • koparki, koparko-ładowarki, koparki kołowe: Liebherr, CAT, O&K,
 • walce drogowe,
 • osprzęt, m.in. młoty do kucia,
 • dźwigi : Grover, Liebherr, Luna,
 • ciągniki samochodowe: Man, Volvo, Daf,
 • naczepy, przyczepy : Wielton, Novatrail, Langendorf, Gras, Goldhoffer, Mejerung, Polkon,
 • barki – 6 szt., pchacze- 3 szt. , promy- 2 szt., pontony,
 • stanowiska remontowe – 4 sztuki,
 • maszyna do rozdrabniania drewna,
 • wózki widłowe,
 • kabina lakiernicza.

Posiadając sprzęt o różnej ładowności świadczymy usługi transportu drogowego, wodno-śródlądowego towarów.

Firma prowadzi prace rozbiórkowe i burzenie obiektów budowlanych, przygotowuje teren pod budowę, wykonuje oczyszczenie terenu, roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównanie terenu, usuwanie kamieni.

W ramach działalności świadczone są usługi przyjmowania, składowania i magazynowania gruzu, asfaltu, ziemi. Magazynowane odpady są czasowo przetrzymywane, gromadzone przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Odpady z mechanicznej obróbki ( np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) stanowią frakcję podsitową, jako mieszanina substancji mineralnych i organicznych – piasku, drobnych kamieni, popiołu, innych minerałów, drewna metalu. Zbierane odpady są kruszone, przesiewane i mogą być ponownie wykorzystany jako budulec przy budowie dróg, utwardzeniu terenu pod budowy.

Prowadzimy hurtową sprzedaż metalowych i niemetalowych odpadów i złomu oraz materiałów przeznaczonych do recyklingu, włącznie ze zbieraniem , sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się do wielokrotnego zużycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody, odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowanych z wycofanych z eksploatacji samochodów, statków i innych.
Firma nasza prowadzi odzysk z materiałów segregowanych, prowadzi przetwarzanie metalowych i niemetalowych odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetwarzania mechanicznego.

Stosujemy oddzielanie i sortowanie surowców nadających się do ponownego przetworzenia, a więc mechaniczne zgniatanie metalowych przedmiotów, mechaniczne zmniejszanie dużych elementów stalowych, rozdrabnianie odpadów metalowych, cięcie, prasowanie w celu zmniejszenia objętości. Wykonujemy demontaż wyrobów zużytych.

W Kędzierzynie Koźlu

statki

prowadzimy działalność związaną z naprawą statków i łodzi. Świadczymy działalność usługową związaną z naprawą i konserwacją pojazdów samochodowych.

Świadczymy usługi w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych takich jak:

 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • wiórkowanie
 • struganie szlifowanie
 • pocięcie
 • nitowanie polerowanie elementów metalowych

Świadczymy usługi hotelarskie dla pracowników, wynajmuje i dzierżawi nieruchomości. Dodatkową działalnością naszej firmy jest świadczenie usług związanych z rozdrabnianiem drewna na zakupionej w 2012 roku nowoczesnej maszynie.

W roku 2013 rozszerzyliśmy działalność o sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych.

Geneza powstania

W dniu 08 kwietnia 1999 roku została zawarta umowa spółki cywilnej pomiędzy Józefem Żurawskim a Andrzejem Kołaczykiem celem wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza związana była z: kruszeniem materiałów budowlanych po wyburzeniach, kruszeniem betonu, świadczeniem usług transportowych, handlem, eksportem i importem. Spółka zarejestrowana została w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gliwicach w dniu 14 kwietnia 1999 roku pod nazwą Firma ”ZK”s.c. Józef Żurawski, Andrzej Kołaczyk. Z dniem 01 stycznia 2005 roku została rozszerzona o udziałowca Krzysztofa Żurawskiego. Zmieniona została nazwa na Firma ”ZK”S.C. Józef Żurawski, Andrzej Kołaczyk, Krzysztof Żurawski. Z dniem 31 marca 2005 roku ze spółki występuje Andrzej Kołaczyk, firma zmienia nazwę na Firma ”ZK”Józef Żurawski, Krzysztof Żurawski.

Rozszerzona została działalność gospodarcza o rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, wydobywanie żwiru i piasku, transport wodny i śródlądowy, sprzedaż hurtową maszyn, urządzeń i narzędzia rolnicze, włączając ciągniki. 01 października 2006 roku do spółki przystępuje Grzegorz Żurawski. Spółka przyjmuje nazwę Firma ”ZK” s.c. Józef Żurawski, Krzysztof Żurawski, Grzegorz Żurawski. W październiku 2006 roku zostaje wniesiony aportem majątek w postaci wieczystego użytkowania gruntów, nabrzeża postojowe, część basenu stoczni, 3 stanowiska remontowe, 4 garaże, budynek socjalno-bytowy. Ponadto do spółki Józef Żurawski wniósł aportem prom, pchacza typu „Łoś”. 28 lutego 2007 roku Józef i Grzegorz Żurawski wnoszą aportem wieczyste użytkowanie gruntu, budynek biurowca.

W dniu 30 września 2007 roku Józef Żurawski i Grzegorz Żurawski wnoszą aportem wieczyste użytkowanie gruntu, nabrzeże, basen stoczniowy. W dniu 31 marca 2009 roku aportem zostaje wniesione wieczyste użytkowanie gruntu, wieża, basen stoczni. 02 stycznia 2012 roku wniesiony zostaje do spółki darowizną majątek po Zakładzie Ślusarskim Józef Żurawski Odzysk-szlachetnianie Metali Eksport-Import-Handel. Rozszerzono działalność o skup i sprzedaż złomu,  prowadzenie działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne. Rozszerzono działalność o sprzedaż w ramach Unii Europejskiej. Nawiązano ścisłą współpracę z czeskimi firmami.

Najważniejsze osiągnięcia firmy

maszyny

 • jako jedyni na śląsku udrażniamy koryto dna Odry w celu złagodzenia erozyjnych uszkodzeń,
 • jako nieliczni pogłębiamy i wydobywamy żwiry i piaski z rzeki,
 • prowadzimy gospodarkę odpadami łącznie z ich zagospodarowanie polegającym na ich przetworzeniu do frakcji, która pozwala na ich ponowne wykorzystanie,
 • posiadamy stały rynek zbytu złomu na terenie Polski i Czech,
 • zajmujemy się wyburzaniem obiektów budowlanych.