USŁUGI / ZABRZE

Siedziba Zabrze

Kruszenie materiałów budowlanych

Maszyna krusząca EXTEC

Maszyna krusząca EXTEC

Załadunek kruszywa - Liebherr 551

Załadunek kruszywa – Liebherr 551

 Handel hurtowy materiałów budowlanych

Skład kruszyw

Skład kruszyw

Widok z lotu ptaka składu kruszyw w Zabrzu

Przerób kruszyw budowlanych

Przerób kruszyw budowlanych

Kruszeniem betonu

Wyburzanie obiektów przemysłowych. Przerób gruzu. Odbiór asfaltu i gruzu -fota

Wyburzanie obiektów przemysłowych. Przerób gruzu. Odbiór asfaltu i gruzu -fota

Pozostałe usługi

Skup złomu

Skup złomu

Usługi transportowe

Usługi transportowe

Dodatkowo świadczymy poniższe usługi

  • Usługi ciężkim sprzętem budowlanym
  • Prowadzenie działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów innych niż niebezpieczne